Studia we Włoszech

Czesne na włoskich uniwersytetach jest na ogół bardziej przystępne niż w innych częściach Europy Zachodniej czy Ameryki Północnej.

Włochy słyną z doskonałego szkolnictwa wyższego po przystępnej cenie, głównie z powodu uniwersytetów finansowanych ze środków publicznych.

Koszt opłat za naukę zależy od kilku czynników. Uczelnie publiczne mają znacznie niższe opłaty za naukę niż uczelnie prywatne. Jakość kształcenia jest jednak porównywalnie wysoka na wszystkich uczelniach wyższych.

Regularne opłaty dla studentów z UE i spoza UE zależą od dochodów rodziny studenta oraz od programu, o który się ubiegasz, od minimum 900 do maksimum 4.000 w publicznej uczelni. W przypadku uniwersytetów prywatnych opłaty wahają się od 6.000 do około 20.000 rocznie.

Opłaty za studia mogą zostać zniesione dzięki stypendiom merytorycznym oferowanym co roku przez Uczelnie utalentowanym studentom międzynarodowym.

Opłaty nie obejmują zakwaterowania i książek.