3 Nowe technologie, które zmienią kształt edukacji w 2019

Edukacja i najnowsze technologie są podstawą wielu programów w nowojorskim laboratorium medialnym. Celem jest połączenie badań inżynieryjnych i projektowych odbywających się na uczelniach miejskich z zasobami i możliwościami, jakie daje przemysł medialny i technologiczny, w celu opracowania nowych prototypów, zbadania stosowanych projektów badawczo-rozwojowych, uruchomienia nowych firm i zachęcenia do najnowszego myślenia.

Czytaj dalej 3 Nowe technologie, które zmienią kształt edukacji w 2019